Dofinansowanie

Chcąc pozyskać dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej mamy do wyboru kilka możliwości. Możemy na przykład skorzystać z dotacji unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, którego założeniem jest m.in. ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.
Kolejną możliwość stanowi Norweski Mechanizm Finansowy pozwalający na uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej oferowanej przez kraje takie jak Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Pula środków przyznanych Polsce wykorzystywana jest m.in. na promocję odnawialnych źródeł energii, a zatem zamiar zamontowania instalacji fotowoltaicznej doskonale wpisuje się w ten trend, a co za tym idzie pozwala na pozyskanie środków finansowych pokrywających nierzadko nawet ponad połowę kosztów całej inwestycji.
Coraz większą popularność zyskują też kredyty technologiczne będące propozycją dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wykażą się kreatywnością i innowacyjnością w procesie wdrażania nowej technologii.